سینا کیوانی

ساختمان تبديل شونده که در کشور لتونی طراحی شده کاملا بر اساس الگوهای معماری پایدار استوار است و تمامی انرژی لازم مصرفی آن با بهره گیری از انرژی‌های نو و طبیعت تامین می شود و به یک سیستم تهیه و تصفیه پیشرفته آب مجهز است.
شاید مهمترین رکن معماری این پروژه که نام گذاری آن هم بر آمده از این ایده است؛ تغییر شکل و الگوپذیری آن با توجه به تغییر فصول و نیاز کاربران است تا بهترین عملکرد را هم از دید تهویه طبیعی هوا و مسائل اتلاف حرارتی داشته باشد و هم بتواند با تغییر شکل کارکردها و حس فضایی متفاوتی ایجاد كند؛ در واقع شکل گیری ایده این پروژه از خود طبیعت منطقه بوده و در طراحی این مجموعه علاوه بر مطالعه جامع اقلیمی و بستر به مطالعه فرهنگ و آداب و رسوم و آیین ها، پوشش گیاهی و حتی غذاها و لباس های سنتی و هر آنچه که به شناخت بهتر برای ترسیم یک معماری تطبیق پذیر با آن منطقه کمک کند پرداخته شده ايت. این ساختمان همانند تمامی حیوانات و گیاهان که خود را با تغییر فصول تطبیق می‌دهند و در واقع شاهد یک دگرگونی در آن‌ها هستیم، می تواند خود را تغییر دهد و تبدیل به الگویی متفاوت در معماری شود. ساختمان به صورت ۲ پوسته طراحی شده و باکس هایی که داخل آن شکل دهنده اتاق ها و فضاها هستند می‌توانند روی ریل به سادگی به طرفین جابه جا شوند. علاوه بر این در پوسته بیرونی هم این قابلیت دیده شده است که در فصل گرم پوسته باز شود و باکسها بیرون بیایند و به این ترتیب از سیرکلاسیون طبیعی جهت تهویه و خنک شدن استفاده شود و این پوسته در زمستان بسته می شود.