پژوهش‌ها

  • ساختمان‌های هوشمند و مدیریت انرژی
  • نقش میدان‌های شهری در پایداری اجتماعی
  • نقش انرژی‌های تجدید‌پذیر در کشورهای در حال توسعه، بررسی انرژی خورشیدی
  • نقش دانشگاه‌ها در توسعه پایدار شهری
  • نقش فناوری‌های جدید در طراحی معماری
  • کاربرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در فرآیند طراحی و ساخت پروژه‌های ساختمانی
  • ضرورت طراحی ساختمان‌های بام سبز در شهرها و تاثیرات آن بر معماری پایدار و بهره‌وری انرژی
  • رویکردهای مولد در طراحی معماری
  • مطالعه بافت روستای اَوان
  • مطالعه بافت تاریخی هروی