شما در این قسمت می‌توانید طراحی‌ها، عکس‌ها و پروژه‌های من را مشاهده کنید.
طراحی‌ها در زمینه‌هایی که من دوست دارم مانند: طراحی معماری، لنداسکیپ، طراحی داخلی، مبلمان و طراحی در زمینه مُد است.