• دفتر معماری برگزیده در مسابقه سالانه مجله International Finance چاپ لندن به عنوان Fastest Growing Architecture Company – Iran 2018
 • برنده جایزه بهترین پروژه مسکونی سال | جایزه معمار خاورمیانه | دبی | اَرسی خانه | ۲۰۱۷
 • فینالیست | جایزه معماری اروپا | برلین | خانه تبدیل شونده | ۲۰۱۷
 • فینالیست | جایزه معماری آسیا | آلمان | ارسی خانه | ۲۰۱۷
 • مدال برنز معماری | جایزه جهانی A Design Award | ایتالیا | ارسی خانه | ۲۰۱۶
 • فینالیست | Residential Architect Design Award | آمریکا | مهرخانه | ۲۰۱۶
 • فینالیست | جایزه معمار | ایران | ارسی خانه | ۲۰۱۵
 • رتبه سوم | جایزه طراحی داخلی گدا | اکراین | مهر خانه | ۲۰۱۷
 •   مدال نقره معماری | جایزه جهانی A Design Award | ایتالیا | مهرخانه | ۲۰۱۷
 • Highly recommended| Transformable House | Eco Tourism Complex Riga | Latvia | 2017
 • Highly recommended | Orsi Khaneh | Residential Architect Design Award | United State | 2016
 • Highly recommended | Mehr Khaneh | Iran Interior Design Award | Iran | 2016
 • Nominee | Khanat Caravanserai | Aga Khan Award For Architecture | Switzerland | 2013
 • Dakar temporary cinema competition | Senegal
 • Bamiyan Cultural Centre Design Competition | Afghanistan
 • Abadan City Center
 • کسب عنوان Designer of the year 2016 در بین ۲۰ طراح برتر برنده جایزه جهانی طراحی